ADVERTISEMENT:

 
 

Ramuzika wa tshingondo na muzika wa mahayani Peter “Tshigomboza” Tshirolwe. Tshifanyiso tsho bveledzwa.

Tshigomboza o fhedza nga aḽibamu yawe ntswa

 

Tshiṱori nga: Victor Mukwevho. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Lidzhakanḓila kha muzika wa mahayani na wa tshingondo Peter Tshirolwe, o fhedza u kandisa aḽibamu yawe ye ya thetsheleswa nga Sondaha ya ḽa fumbili-na-thihi Phando ine ya vhidzwa Tshamapundu. Muṅwe anga amba uri iyi ndi yone aḽibamu yawe ya khwine kha dzoṱhe. Peter u ḓivhea khwine nga ḽa Tshigomboza kha nḓowetshumo ya muzika.

Tshigomboza, ane a bva kha vunḓu ḽa Masvingo, Zimbabwe, o thoma muzika nga minwaha ya gidiḓaṱahe fumalo atshe mutshudeni kha shango iḽo. Nga murahu hau ṱhaphudza murole wa tshikolo wa nṱha, o ḓouvha muraḓo wa tshigwada tsha Ndindingwe, tshigwada itsho tshovha tsho tumbulwa nga munnaavhane ramuzika wa Zimbabwe Leonard Dembo. Ovha muraḓo wa itsho tshigwada a tshi tamba kaṱara lwa minwaha miraru Dembo a sa athu u pfulutshela kha ḽinwe vunḓu. Tshigwada itsho tsho bvela phanḓa nau tamba Dembo a siho, fhedzi Dembo a hana u vha nea thendelo yau shumisa dzina ḽa Ndindingwe, zworalo Tshigomboza avha muraḓo wa tshiṅwe tshigwada tsha muzika wa rege tshe tsha vhidzwa The Suffering Souls.

“Ndo tamba kaṱara ya bass kha tshigwada itsho. Rovha ri tshi tamba muzika wa rege fhedzi, hone ndi hone he nda pfumbudzwa sa ḽirasiṱafariene. Na namusi muzika une nda u takalela ndi muzika wa rege,” a amba.

Nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱahe-nthihi, o ḓou tumbulwa nga munnaavhane Freddy Moyo uri aḓe ngeno Afrika Tshipembe. Ori u swika Afrika Tshipembe, avha muraḓo wa tshigwada tsha Moyo, tsha Mashaka Band. Nga murahu ha u lovha ha Freddy Moyo, Tshigomboza o ḓou ḓi imisa sa ramuzika nga eṱhe.

Tshigomboza o no anḓadza luimbo lwe lwa takalelwa vhukuma, lwa Tshinwanakadzi, zwine vharema vha tenda uri tshi ḓisela vhathu masheleni nga u silinga na mishonga, uri u ḓivhelwa muzika wa mahayani, u takalela u vhudza vhathu nga ha nḓila dza vharema dza u tshila nga kha u shumisa muzika.

Musi Tshigomboza a tshi vhudziswa uri naa ua tenda khauri vha nga ita masheleni nga u shumisa mishonga na manditi, ori, “Ndi zwavhukuma. Zwia itea. Fhedzi thaidzo ivha hone musi vhaṅwe vha tshi tambula hu masiandaitwa a zwithu zwine vha renga u itela u pfuma. Sa vhoramuzika, ri imba nga ha zwine zwa bvelele kha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa matshilo ashu,” a amba.

Tshigomboza u ḓivhea na nga u tshina nṱha ha ḓaraṱa musi a khou mbvumbvusa vhathu hone uri u ita izwi zwi ṱoḓa munna o khwaṱhaho.

 

Date:31 January 2024

By: Victor Mukwevho

Victor Mukwevho Ne-vumbani joined the Mirror during it's inception in 1990. He joined the SABC newsroom in 1995, and was known by  listeners as "A u fhedzisela ari". He was a news editor for The Tembisan Newspaper from 2007 to 2015. He rejoined the Limpopo Mirror newspaper in June 2022 as a freelance journalist.

Read: 143

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT

 

Popular Articles