Avatar
mulalo netshiongolwe 5 months ago

why zwino after phungo ya maduvha ofhelaho