Avatar
mulalo netshiongolwe 10 days ago

why zwino after phungo ya maduvha ofhelaho